ASF logo

Byznys po česku

LARP z drsného prostředí podnikání a politiky

 
 

Dobrá hra není o pravidlech.
Hra bez pravidel by byla až příliš dobrá.

Hry se mohou účastnit pouze přihlášení hráči.

Jednání postavy odpovídá jednání hráče, hráč tedy odehrává veškeré úkony své postavy (víceméně jako na divadle).

Pravidla popisují zejména postupy pro hraní situací,
které není možné prostě odehrát.
Herní koncept je vytvořen se snahou o minimum těchto pomocných mechanismů ve fyzicky odehratelných situacích.

Naopak jsou zde podrobněji popsány herní mechanismy,
které přesahují herní lokaci a přesto je možné je ve hře využít

(typicky trestní oznámení).

Byznys po česku

Obecně platí obvyklý princip, že co není zakázáno, je povoleno, a to jak ve smyslu aktivity hráče coby postavy ve hře, tak ve smyslu obecné povinnosti každého dodržovat vždy, tedy i během hry, obecně závazné právní předpisy (nepůsobit skutečnou škodu nebo zranění hráči, neomezovat nikoho na svobodě nad rámec jeho souhlasu vysloveného účastí ve hře).

Stejně jako v případě charakteru i zde ovšem platí, že jednání postavy by mělo být vždy konformní ve smyslu settingu hry. Teoreticky může existovat byznysmen s parapsychickými schopnostmi, ovšem hra a tedy ani její pravidla s tím nepočítají a v rámci herní reality výskyt tak netypického prvku (pokud bude vůbec přijatelně odehrán) vyvolá těžko předvídatelnou reakci, která v konečném důsledku s velkou pravděpodobností vyústí v jeho odstranění ze systému.

Epizody

Fyzický boj a násilné akce je možné odehrávat pouze způsoby popsanými v pravidlech, a tím máme na mysli jakoukoliv aktivitu, která může způsobit skutečnou fyzickou bolest nebo i jen potenciálně ohrozit hráče na zdraví či životě. Obecně se násilné projevy pouze naznačují, chladné zbraně jsou nahrazeny gumovými, palné zbraně, pokud jsou vůbec do hry připuštěny, jsou nahrazeny airsoftovými.

Ve hře je možné používat skutečné předměty, a to jak vlastní, tak ve hře získané, opět s omezením týkajícím se bezpečnosti (žádné skutečné zbraně, nebezpečné předměty nebo látky, například pyrotechnika, omamné látky) a přijatelnosti v settingu hry. Lze předpokládat zejména používání různé audiovizuální techniky. Pokud má hráč u sebe během hry jakýkoliv předmět, musí počítat jednak s možností jeho herního odcizení, ale také s možností jeho skutečného neúmyslného poškození.

Ve hře jsou ovšem používány pouze herní peníze, což je ze zkušeností zjištěný kompromis mezi reálností hry a možnostmi hráče.

Pro výjimečné případy osobních důvodů je také možné, aby byl hráč v jednotlivé epizodě zastoupen jinou osobou. Jinak je využívání pomoci osob, které nejsou hráči, kdykoliv během hry (tedy během epizody i meziher) proti pravidlům a je považováno za krajně neetické.

Mezihry

Mezi epizodami, tedy po dobu mezihry hra probíhá v komunikačním režimu. To znamená, že postavy mohou pouze herně komunikovat a používat jen určené herní mechanismy. Děj hry tedy běží v reálném čase dál, hráč ovšem svou postavu až na výjimky plně neodehrává, pouze za ni komunikuje.

Během meziher mohou postavy mezi sebou komunikovat bez osobního kontaktu libovolně. Hráčům jsou pro účely hry k dispozici osobní e-mailové adresy (a vzhledem k možnému obsahu zpráv je doporučujeme používat namísto osobních). Volání (po telefonu, internetu) také není nijak omezeno, pokud je hráč ochoten ve hře sdělit své kontaktní údaje (vyhledávat telefonní číslo na hráče prostředky mimo hru je považováno za neetické).

Hráči se mezi sebou mohou v mezihře výjimeně i setkávat za předpokladu předchozího oboustranného souhlasu (obě strany předem souhlasí se setkáním) a po předchozím oznámení organizátorům. V rámci pravidel je však během takových setkání povoleno pouze hovořit, předávat předměty nebo s nimi jinak manipulovat (například upravovat listiny). Jakékoliv jiné aktivity jsou proti pravidlům, probíhají na vlastní odpovědnost zúčastněných a jejich výstup se ve hře neprojeví.

Obdobná pravidla platí pro komunikaci případně setkávání s organizátorskými postavami, které ovšem přistoupí na komunikaci jinak než e-mailem velmi výjimečně.

V době meziher také fungují určené herní mechanismy, zejména trestní řízení na základě trestních oznámení, kterého se dotčené postavy účastní korespondenčně. Běží také on-line zpravodajství o událostech z fiktivní reality, které často kydá špínu na kdekoho, na což může být na místě reagovat. Také termíny pro různá podání v rámci nosného děje herního settingu jsou stanoveny do meziher (typicky např. přihláška do výběrového řízení).

A ještě zbývá dodat...

Smrt postavy, nepodmíněný trest odnětí svobody nebo jiná herní situace, která by postavu zcela vyřadila z účasti na hře, jsou vysoce nepravděpodobné. Výstupy herních mechanismů naopak často směřují ke snížení reálné šance postavy na výhru.

Závažné nebo opakované porušení pravidel může vést k vyloučení hráče z účasti na hře bez nároku na vrácení účastnického poplatku a s možností vymáhání náhrady skutečně způsobené škody.

Úplná pravidla jsou k dispozici v materiálech pro hráče (přístup jen pro přihlášené).

Každý má tolik práva, kolik má moci.

Benedictus Baruch de Spinoza