ASF logo

Byznys po česku

LARP z drsného prostředí podnikání a politiky

 
 

To se musí zažít.
Ten pocit výjimečnosti a pohrdání všemi ostatními,
pohrdání společností a jejími zákony...

Hra je určena účastníkům starším 18 let.

Prostředím celé hry je fiktivní realita současné ČR,
hraje se v reálném čase.

Jde o indoor larp (epizody probíhají v interiérech),
přičemž prožitek z prostředí a tedy relativně atraktivní lokace
jsou jedním z podstatných herních prvků.

Herní systém kombinuje prvky
komorního larpu a městského larpu.

Českej byznys

Jednu hru tvoří více na sebe navazujících epizod, které gradují k vyvrcholení aktuální zápletky. Každá epizoda se odehrává v určený čas v předem známé lokaci. Epizoda trvá několik hodin a má určitý program, který přestože tvoří víceméně "zástěrku" pro vlastní hru, je také plnohodnotným doprovodným zážitkem.

Mezi epizodami, tedy během mezihry, se hraje v komunikačním režimu, probíhají tedy herní kontakty, zpravidla bez osobního setkávání, a je možné používat určené herní mechanismy. Aktivita postavy během meziher přitom obvykle zásadním způsobem ovlivňuje následující epizodu.

Hra je tedy atraktivní zejména pro hráče, kteří nechtějí nebo nemohou hrát městské larpy typu 24/7 (hrané kontinuálně více dní bez přerušení), ale přesto chtějí rozvíjet svou postavu a herní vztahy v delším časovém úseku.

Hra je vystavěna především na vzájemné interakci rolí, pro kterou ovšem po celou dobu svého trvání cíleně vytváří podmínky. Role postav a jejich vztahy nejsou individuálně určeny předem, naopak postavy hráčů mají v zásadě stejné výchozí postavení dané aktuálním settingem a hráčská postava se individuálně rozvíjí během hry. Hraní (roleplay) tedy nespočívá v naplnění scénářem předem stanoveného individuálního cíle, který by nesledoval nikdo jiný. Hráčská postava má naopak řadu příležitostí usilovat o dosažení cíle aktuální hry, zpravidla na úkor ostatních - zásadním herním prvkem je tedy soupeření (všichni hrají proti systému a přitom proti sobě). Zde je na místě poznamenat, že ve hře je reálná výhra...

Herní koncept jako celek akcentuje zejména roleplay a snahu o minimum specifických pravidel. Ve hře je vytvářen prostor nejen pro hráče ochotné soupeřit (gamists), ale i pro dramatické hráče.

Inspiraci pro ztvárnění role postavy shrnují obecné pokyny pro postavu a roleplay, principy chování ve hře a důležité herní mechanismy jsou popisány v pravidlech hry. Otázky k hernímu systému, které už někdo před tebou položil, najdeš na stránce FAQ, kterou je dobré projít, než svou otázku pošleš organizátorům hry.

Pokud chceš hrát, je vedle těchto víceméně obecných informací nutné pročíst také setting aktuální hry, kde je představena konkrétní zápletka a popsány herní lokace, tedy kde a kdy se bude hrát.

Cílem moci je moc.

George Orwell

ProfiPoradce Proprietas Write4u Kostymy.cz Dana Inka Braťková - kostýmní výprava Wardrobe.cz LarpZone LarpMarket LarpKids EduLarp DieselPunk ERIEN LARP Lukáš Zvěřina